Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en is niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijk gesprek met mijn kantoor noodzakelijk. Ik wijs aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin ben ik verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met mijn website) verkregen informatie op externe websites.